• /ʌn´pould/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bỏ (phiếu)
  Không bị phỏng vấn
  Không bị cắt (lông cừu)
  Không được phiếu nào (cử tri...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X