• /ʌn´poustid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không gửi (thư...) qua bưu điện; không bỏ vào hòm thư (thư)
  Không được cho biết tin tức, không am hiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X