• /¸ʌnprəg´resiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tiến lên, không tiến tới
  Không tỏ ra tiến bộ, không cải cách nhanh chóng
  Không luỹ tiến; không tăng dần lên
  Không đang tiến lên (về điều kiện xã hội, về hiệu lực)
  (ngôn ngữ học) không tiến hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X