• /ʌn´kwɔnti¸faiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không thể bảo đảm đủ điều kiện, không thể đảm bảo đủ tư cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X