• /ʌn´kwentʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể dập tắt (lửa...)
  Không thể làm cho hết (khát)
  (nghĩa bóng) không thoả mãn được; không thể làm cho nguôi, không thể nén (dục vọng, tình cảm..)
  an unquenchable desire
  dục vọng không thoả mãn được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X