• /¸ʌnri´kɔləbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không thể gọi về, không thể triệu về, không thể ra lệnh quay lại; không thể đòi lại
  Không thể bãi miễn
  Không thể thu quân
  Không thể gọi tái ngũ (quân dự bị...)
  Không còn nhớ lại được (kỷ niệm)
  Không thể huỷ bỏ, không thể rút lại được (quyết định, bản án...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X