• /¸ʌnri´septiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dễ lịnh hội, không nhạy cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X