• /ʌn´rekəmpenst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được thưởng
  Không được đền bù, không được bồi thường
  Không được báo đền, không được đền ơn
  Không phải chuộc (lỗi); không phải đền (tội)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X