• /¸ʌnri¸laiə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác unreliableness

  Danh từ

  Sự không chắc chắn, sự không đáng tin cậy; sự không xác thực (tin tức...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự không tin cậy
  tính không xác thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X