• /¸ʌnri´kwaiətid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được đáp lại
  Không được trả công/khen thưởng
  Không được đền đáp, không được thưởng (nhất là về tình yêu)
  an unrequited love
  tình yêu không được đáp lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X