• /¸ʌnris´triktid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hạn chế tốc độ (đường (giao thông))
  Không bị hạn chế, không có giới hạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không bị ràng buộc
  unrestricted invariant
  bất biến không bị ràng buộc (hạn chế)
  không hạn chế

  Kỹ thuật chung

  không bị hạn chế
  không giới hạn
  vô cùng
  vô tận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X