• /ʌn´raitiəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không ngay thẳng, sự không đạo đức, sự không công bằng (người)
  Sự không chính đáng, sự không đúng lý (hành động)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X