• /¸ʌnsaiən´tifik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thuộc khoa học; không có tính khoa học, phản khoa học
  Không có kỹ thuật; không đòi hỏi kỹ thuật cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X