• /¸ʌnsi´kjuəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chắc chắn; không đóng chặt (cửa)
  (tài chính) không bảo hiểm, không bảo đảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X