• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được tuyển, không được lựa chọn
  Không kén chọn; không dành riêng, không chỉ nhận một số người nào đó (về một hội, tổ chức...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không hay kén chọn, không khó tính

  Toán & tin

  thôi chọn

  Kỹ thuật chung

  lựa ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X