• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô tính, không có giới tính; không có nhục dục; không thuộc các vấn đề sinh lý
  Không thuộc giới tính; không thuộc giống
  Không liên quan đến sự sinh sản con cái
  (thực vật học) không dựa trên giới tính (cách phân loại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X