• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không rắn; không giữ hình dạng của mình (không ở thể khí, thể lỏng)
  Không rắn chắc (cơ thể)
  Không vững chắc (về mặt xây dựng); không chắc chắn; không có khả năng đỡ sức mạnh, không có khả năng chịu lực nén
  Không đặc; rỗng; có lỗ, có khoảng không
  Không thể dựa vào; không có tiếng tốt, không đáng tin cậy, không có cơ sở
  Không thuần nhất, không hoàn toàn cùng một chất; không chỉ chứa có một loại vật liệu nào đó
  Không liên tục; nghỉ, ngắt giữa chừng
  Không chỉ có một màu (nhất định) mà thôi
  Không hoàn toàn đồng tình; không nhất trí
  (hình học) không phải khối, không có ba chiều, không lập thể
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tệ, không rất tốt, không cừ, không chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X