• /ʌn´stɔpt/

  Thông dụng

  Tính từ
  Được khai thông
  Không bị trở ngại
  Đã mở nút (chai)
  Không bị ngăn chặn/ngăn cản
  Không nổ, không bật hơi (âm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X