• /ʌn´strest/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không nhấn mạnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) không ứng suất, không tải

  Xây dựng

  không căng
  không ứng suất

  Kỹ thuật chung

  không chịu lực
  unstressed member
  phần tử không chịu lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X