• /ʌn´striη/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm chùng/rão (thần kinh)
  Tháo dây, cởi dây (chuỗi hạt)
  Nới/thả chùng dây (cung), xuống dây (đàn)
  (nghĩa bóng) làm chùng (cân não), làm rão (thần kinh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X