• /ʌn´strʌη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Quá khứ và quá khứ phân từ của unstring
  Chùng dây, đã tháo dây
  Không căng dây (cung), không lên dây (đàn)
  (nghĩa bóng) chùng, rão (cân não, thần kinh...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X