• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thuộc kỹ thuật, không có tính chất kỹ thuật
  Không thuộc chuyên môn, không có tính chất chuyên môn
  Không đòi hỏi kiến thức chuyên môn, không dùng những từ chuyên môn (về cuốn sách..)
  Không theo quy tắc, không theo ý nghĩa chặt chẽ về luật pháp

  Xây dựng

  kỹ thuật [không có tính chất kỹ thuật]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X