• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đứng vững được, không trụ lại được
  Không thể cãi được, không thể biện hộ được, không thể bảo vệ được (về một lý thuyết..)
  an untenable theory
  một lý thuyết không bảo vệ được
  Không thể giữ được, không bảo vệ được, không cố thủ được (chức vụ, địa vị, đồn luỹ...)
  an untenable position
  một vị trí khó được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X