• /ʌn´taimlinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất sớm, tính chất non, tình trạng không phải mùa
  Sự không đúng lúc, sự không hợp thời, sự không thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X