• /ʌn´wə:ðinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không có giá trị; sự không có công trạng
  Sự không xứng đáng; sự đáng khinh, sự đê tiện
  Sự không phù hợp với tính cách của ai/cái gì; thiếu tư cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X