• (đổi hướng từ Unzipping)
  /ʌn´zip/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở khoá kéo, mở phécmơtuya

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X