• /ʌp´breidiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự quở trách, sự trách mắng, sự mắng nhiếc
  Lời quở trách, lời trách mắng, lời mắng nhiếc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X