• /´ʌp¸ka:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phóng lên, sự ném lên
  (ngành mỏ) giếng thông gió
  (địa lý,địa chất) phay nghịch

  Tính từ

  Hướng lên trên
  Ngước lên, nhìn lên (mắt)
  Bị phóng lên, bị ném lên

  Ngoại động từ

  Phóng lên, ném lên
  Đưa (mắt) ngước nhìn lên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giếng thông gió
  phay nghịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X