• (đổi hướng từ Upsides)
  /´ʌp¸said/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt trên; phần trên, bề mặt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  triển vọng tăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X