• /´ʌp¸θrʌst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áp lực từ dưới lên
  (địa lý,địa chất) sự nâng lên, sự dâng lên, sự trồi lên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phay nghịch
  sự trồi lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X