• (đổi hướng từ Urbanizing)
  /ˈɜrbənaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác urbanise

  Ngoại động từ

  Đô thị hoá
  Thành thị hoá
  Làm mất tính cách nông thôn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đô thị hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X