• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  User-ID

  Giải thích VN: Đồng nghĩa với khái niệm Cover-ID và feature-ID.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X