• Hoạt động của Thrudgelmir
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
    
   Thrudgelmir
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 5
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22

   from hocbuahoiquanh: A: Đối với kết quả học tập, bậc cao đẳng, đại học đã được quy định như sau (tính đến thời điểm 2008): A (8,5 - 10) Giỏi – Excellent B (7,0 - 8,4) Khá – Good C (5,5 - 6,9) Trung bình – Average D (4,0 - 5,4) A: Trung bình yếu – Below Average F (dưới 4,0) Poor/ Weak A: Trong khi đó hạng tốt nghiệp được quy định như sau: HẠNG TỐT NGHIỆP a) Loại xuất sắc – High Distinction b) Loại giỏi – Distinction c) Loại khá – Credit d) Loại trung bình – Pass (Trung bình khá – Strong Pass

   Đã gửi cách đây 4517 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22
   Cường quyền xuất chân lý, báng súng xuất chính quyền
   
   Đã gửi cách đây 4565 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22

   Ối giời ơi! Tiền trảm hậu tấu à? Hoàng thượng tự thân phê chuẩn sao, đáng mặt ghê chưa! Thấy không thuận mắt, chém! Chém xong rồi tìm lý do gì đó là được. Ha ha, sướng!

   Đã gửi cách đây 4566 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22

   On the other side, Roberta, in her second appearance is clearly cuckoo for coco puffs, but remains a devastatingly effective combatant, with complicated strategies and maneuvers other insane characters have lacked. lol cuckoo on coco puffs

   Đã gửi cách đây 4633 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Thinobuon
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 267

   tớ gà quá, chả hiểu gì về nó. Tớ cũng chả biết máy đã cài driver hay chưa nữa. Cậu vui lòng giải thích rõ hơn cho tớ hiểu dc ko? Thế nào thì biết đã cài driver hay chưa?

   Đã gửi cách đây 4818 ngày
     
    
   Bạn bè
   1 of 1