• Hoạt động của Thinobuon
   Xem tiếp >>
    
   Hoạt động cộng đồng
  • Ngày 05-07-2024
  • Ra mắt từ điển Nhật Việt
  •  
   Thinobuon
    
   Trao đổi cá nhân
   Board
   5 of 42
   Bạn phải đăng nhập để gửi tin nhắn đến các thành viên khác!
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22

   check driver: my computer, chuột phải, chọn properties, tab hardware, click device manager, tìm trong list network adapter, nếu thấy có cái wifi nào thì tức là có cài driver rồi

   Đã gửi cách đây 5038 ngày
     
     
   avatar
   • V15//Currently 4.95/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 5.0
   Số bình chọn : 22

   Control Panel-Network connection: tìm wireless network connection, enable , không có mạng/không kết nối được/wifi không hoạt động vì thiếu drive= báo not connected, vào được thì sẽ báo connected, mở cửa sổ choose a wireless network (tự hiện hoặc click vào icon wireless network con, chọn mạng, connect, and voila

   Đã gửi cách đây 5040 ngày
     
     
   avatar
   Nick : TuệNhi
   • V15//Currently 4.24/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.2
   Số bình chọn : 21
     
     
   avatar
   Nick : Thinobuon
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 267

   Doctorate Dissertation

   Đã gửi cách đây 5187 ngày
     
     
   avatar
   Nick : Thinobuon
   • V15//Currently 4.29/5
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   Điểm: 4.3
   Số bình chọn : 267

   Đối với chính phủ, thì khái niệm "Revenue" thể hiện tổng thu nhập của chính phủ thu được từ các nguồn thuế, các khoản phí,...Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, "revenue" được dùng để thể hiện thu nhập dưới hình thức các khoản ti?div> A: Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, "revenue" được dùng để thể hiện thu nhập dưới hình thức các khoản tiền biếu tặng, các khoản tài trợ, và các tài sản lưu động khác...

   Đã gửi cách đây 5187 ngày