• Toán & tin

  tác nhân người dùng

  Giải thích VN: Là chương trình nằm phía máy khách, giúp máy khách kết nối với máy chủ.

  Điện tử & viễn thông

  bộ phận người dùng
  đại lý người dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X