• Toán & tin

    giao diện mạng người dùng

    Giải thích VN: UNI xác định các đặc tả giao diện (vật lý và giao thức) cho các thiết bị kết nối tại các bờ của mạng ATM. UNI chứa các hệ thống người dùng kết nối với bộ chuyển mạch ATM dùng riêng hoặc chứa bộ chuyển mạch ATM dùng riêng kết nối với một bộ chuyển mạch ATM là sở hữu của một nhà truyền thông công cộng nào đó. Để ý rằng các kết nối giao diện giữa hai bộ chuyển mạch ATM trong mạng đường trục (backbone) được định nghĩa bởi giao diện liên mạng NNI (Network-to-Network Interface). Tuy nhiên, giao diện giữa bộ chuyển mạch ATM dùng riêng và bộ chuyển mạch ATM công cộng sử dụng UNI, hay chính xác hơn là UNI công cộng. Sở dĩ là vì kết nối chuyển mạch công cộng-dùng riêng không cần trao đổi giao thức NNI có khuôn dạng khác nhau và chuyển những thông tin khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X