• Toán & tin

    V.FC

    Giải thích VN: Một chuẩn thực tế về môđun hóa cho modem được cài đặt bởi Rockwell International trước khi giao thức V.34 được phê chuẩn. Tuy V.FC và V.34 đều có khả năng truyền được tốc độ 28.8Kbps, nhưng V.FC không thể kết nối được với V.34 môđem nếu không nâng cấp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X