• Toán & tin

    VBA

    Giải thích VN: Một phiên bản của ngôn ngữ lập trình Visual Basic được gồm cùng với các trình ứng dụng của Microsoft Windows, như Excel chẳng hạn; còn được gọi là Bisual Basic Programming System, Applications Edition. VBA được sử dụng để tạo nên các thủ tục đơn giản như các Macro cơ bản, và phức tạp như các trình ứng dụng viết theo ý khách hàng, gồm đủ các hộp hội thoại, các trình đơn, các nút bấm, và các lệnh đồng nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X