• Toán & tin

    VCPI

    Giải thích VN: Một đặc tả cho các chương trình MS-DOS truy cập bộ nhớ mở rộng trong môi trường Multitasking với bộ vi xử lý 386 và cao hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X