• /vɔks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .voces

  Tiếng nói
  vox populi
  tiếng nói của nhân dân, dư luận quần chúng

  Điện tử & viễn thông

  thiết bị chuyển mạch hoạt động theo tiếng nói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X