• Điện

    có chân không cách điện

    Giải thích VN: Có khoảng không giữa các bộ phận điện tử, làm môi trường cách điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X