• Môi trường

    Hệ thống giữ hơi
    Sự kết hợp của capô và hệ thống thông gió để thu giữ hơi hữu cơ nhằm dẫn chúng đến một thiết bị thu hồi hoặc loại giảm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X