• /,væri'selə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) bệnh thuỷ đậu

  Chuyên ngành

  Y học

  thùy đậu
  varicella gangrenosa
  thủy đậu hoại thư
  varicella inoculata
  chủng thủy đậu
  varicella pustulosa
  thủy đậu mụn mủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X