• /´veiliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự che, sự phủ
  Mạng che mặt; vải mạng (để làm mạng che mặt)
  Sự che giấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X