• /¸vendi´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác vendibleness

  Danh từ
  Sự sẵn sàng để bán
  Tình trạng có thể bán được (hàng hoá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X