• /¸vi:ni´æliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác venialness

  Danh từ
  Tính chất không nghiêm trọng, tính chất có thể tha thứ được, tính chất có thể bỏ qua được (của tội lỗi hoặc sai sót)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X