• /´vent¸houl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lỗ thông hơi (trên thùng rượu)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cửa gió

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lỗ thông hơi, lỗ thông gió

  Kỹ thuật chung

  cửa gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X