• /´ventrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) của bụng, ở bụng, trên bụng
  a fish's ventral fins
  vây ở bụng cá

  Chuyên ngành

  Y học

  mặt bụng

  Kỹ thuật chung

  phần bụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X