• /´və:dæn´ti:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá pocfia (da rắn)
  Gỉ đồng (đồ đồng cổ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X