• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thẩm tra
  Người xác minh

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ lấy mẫu lõi ở biển (khoan sâu)

  Toán & tin

  bộ kiểm chứng
  tape verifier
  bộ kiểm chứng băng

  Xây dựng

  máy kiểm phiếu

  Kỹ thuật chung

  bộ kiểm tra
  paper tape verifier
  bộ kiểm tra băng giấy
  người kiểm tra
  nguồn xác minh
  máy kiểm tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X